– Πάτερ αμάρτησα @FirstCreated

SOCIAL MHDEIASOCIAL MHDEIA

– Πάτερ αμάρτησα.
– Και σε είχα για τελείως μαλακα.

@FirstCreated
February 5, 2018
0

Comments

Search