Τα πιο σοφά λόγια τ’ άκουσα @5amorfos

SOCIAL MHDEIASOCIAL MHDEIA
Τα πιο σοφά λόγια τ' άκουσα
από ντάτσουν με ηχεία.

@5amorfos
August 9, 2017
0

Comments

Search