-Αν θέλεις να φύγεις φύγε @sampoutsatsara

SOCIAL MHDEIASOCIAL MHDEIA

-Αν θέλεις να φύγεις φύγε...
δε σε κρατάει κανείς με το ζόρι.
-Λύσε με -Όχι
@sampoutsatsara
June 8, 2017
0

Comments

Search