- Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα @SynthesisName

SOCIAL MHDEIASOCIAL MHDEIA
- Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα. Εχω σοβαρό πρόβλημα
- Τι πρόβλημα;
- Δεν ξέρω τι να φορέσω.
@SynthesisName
April 11, 2017
0

Comments

Search