-Άλλα λέω και άλλα κάνω @PepeCarpenter

SOCIAL MHDEIA
SOCIAL MHDEIA
- Άλλα λέω και άλλα κάνω πως να σου το πω 
- Μάλαμας; 
- Μαλάκας.
SOCiAL MHDEiA
October 24, 2017
0

Search