-Βάλε μου 4€ βενζίνη @sampoutsatsara

SOCIAL MHDEIASOCIAL MHDEIA
-Βάλε μου 4€ βενζίνη και 2€ λάδι μηχανής σε παρακαλώ. 
-Σαν να μου φαίνεται πως θέλουν και φούσκωμα τα λάστιχα.
Να στα κλάσω λίγο?

@sampoutsatsara
January 17, 2018
0

Search